Orijentisanost na klijenta
Kada sam jednom moderirao stratešku sesiju, tokom dva dana reč klijent se čula minimum sto puta. Na kraju drugog dana svaka grupa je pripremila impresivan scenario razvoja sa klijentom kao centralnom osom.
Nakon dva meseca vlasnik kompanije me zove da mu pomognem sa definiranjem strateških ciljeva. Pokazuje mi draft petogodišnjih ciljeva, a tamo sve sam profit, zarada, udeo na tržištu i tome slično.
„A gde je", pitam „klijent?" Vlasnik se čudi. Ako biznis raste i zarađuje novac, zar to ne znači da onda dobro radi sa klijentom?

I da i ne.

Čist profit Nokie 2007. godine je iznosio 20,3 milijarde eura. Prvi iPhone je tada upravo bio izašao i svet još uvek nije znao kakve promene ga očekuju. Na naslovnoj strani časopisa Forbes u novembru 2007. je izašao logo Nokie sa naslovom „kralj mobilne mreže". Nastavak priče znate.

Najveća banka u Rusiji je državna Sberbanka. U 2020. njihov profit je iznosio oko 8,5 milijardi eura. Ali ako na ulici pitate Ruse da li im se sviđa Sberbanka, retko ko će odgovoriti potvrdno.

Profit i prodaja nisu uvek posledica dobrog rada sa klijentima. Da biste znali kakav stav klijenti imaju prema vašoj kompaniji, morate ih pitati. Anketirati, intervjuisati, održavati fokus grupe itd.

Ne zaboravite da skinete moju knjigu o upravljanju ljudima na vašem jeziku – još uvek besplatno – na ovom linku: https://en.kvan.si/knjiga-svjatoslava-birjulina


Made on
Tilda